torstai 19. marraskuuta 2015

Yhteenvetoa


Sonnehovissa hyödynnetään maatila ympäristön, yhteisön ja toiminnan kokonaisuutta tavoitteellisessa kuntouttavassa toiminnassa. Ympäristöstä huolehtiminen ja yhteisöllisyys ovat yksi tärkeimmistä arvoista Sonnehoven toiminnassa. Toiminnallisuus taas korostuu eläimiä hoidettaessa.  Toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja ympäristön kautta pystytään mahdollistamaan kuntouttavia kokemuksia, joiden avulla yhteiskuntaan sopeutuminen ja oman elämän hallinta helpottuu huomattavasti. Jopa pienet arkiaskareet voivat luoda onnistumisen kokemuksia, joiden kautta pystytään luomaan uskoa omaan itseen yhteiskunnan vaikuttavana jäsenenä. Mm. hevostallin, säännöt ja normit auttavat yksilöä sopeutumaan yhteiskuntaan ja siellä vallitseviin sääntöihin ja normeihin.
Vapaata hevoslaumaa hyödynnetään myös asiakkaiden kuntoutuksessa. Hevoset antavat hyviä vuorovaikutusmalleja, eli kuntoutuksessa he peilaavat hevosen kautta ihmisten kanssa käytävään vuorovaikutusta.  Eläimet ovat motivoiva tekijä kuntoutuksessa. Tilalla tapahtuvat toiminnat tukevat asiakkisen sosiaalista kuntoutusta vahvistamalla vuorovaikutustaitoja, elämänhallintataitoja ja muun muassa itsetuntoa. Kuntoutujan toimiessa yhteisön tasa-arvoisena jäsenenä, hän voi kokea olevansa osa yhteisöä, jolloin kiinnostus ympäröivään maailmaan herää, kun koetaan, että ollaan osa kokonaisuutta.
Asiakkaat osallistuvat tilan kaikenlaisiin työtehtäviin. Tällä tilalla on siis useita asiakasryhmiä ja toimintamallit joustavat useisiin eri tilanteisiin: päivätoiminnasta pidempiaikaiseen asumiseen sekä kuntoutuksesta aktivoivaan ohjaukseen ja tuettuun työllistymiseen. Yritysten taloudenmuodostuskin on usein yhdistelmä maataloustuloa, luonnon- ja maisemanhoidon tehtäviä ja hoivapuolen kautta tulevia korvauksia.
Hollannissa on keskitytty hoivamaataloutta tukevien valtakunnallisten rakenteiden kehittämiseen. Hollanti onkin ollut jo pitkään Green Care - toiminnan edelläkävijä. Maassa toimii nykyisin tuhannen hoivatilan verkosto, joka tarjoaa tuettua työtä ja kuntoutusta eri muodoissaan lähiseudun asukkaille ja hoivalaitoksille.
Hollannin maatalousministeriö on laatinut hoivamaatiloille myös laatuluokituksen ja toimintaohjeet. Hollantilaista toimintaa luonnehtii ennen muuta joustavuus ja monimuotoisuus. 

Ystävällisesti
Anu Kaskisuo


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti